Oppstart STM 0.25um

From Nanoelektronikk

Jump to: navigation, search

For å kjøre Cadence remote via X-win32, bruk vår Linux cad-server vlsi. Ellers kan man kjøre Cadence lokalt fra alle Linux-maskiner på ifi.

Oppstart på Linux

Kopier følgende filer til din lokale Cadence 0.25um-katalog:

/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/.cdsinit
/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/.cshrc_bicmos7rf
/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/.simrc
/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/.ucdprod
/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/bicmos7rf60.csh

Hvis filen cds.lib ikke allerede ligger i din Cadence 0.25um-katalog, må også denne filen kopieres:

/hom/mes/src/cadence/bicmos7rf60/cds.lib

Kjør så fra din lokale Cadence 0.25um-katalog oppstartskriptet

$ bicmos7rf60.csh
Personal tools